JESTEŚMY ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO, MAMY ODZNAKĘ "ZA ZASŁUGI DLA M.ŁODZI"

Ta strona internetowa jest produktem projektu E-meryt finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.