UWAGA! ŁUTW MA NOWY ADRES E-MAIL; lutw@uni.lodz.pl 

UWAGA! ZMIANA MIEJSCA ZAJĘĆ REKREACYJNYCH! PROSZĘ SPRAWDZIĆ W ZAKŁADCE: SEKCJE-GIMNASTYCZNA

 

JESTEŚMY ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO, MAMY ODZNAKĘ "ZA ZASŁUGI DLA M.ŁODZI"

Ta strona internetowa jest produktem projektu E-meryt finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.