Komunikaty

Untitled-2 copy.jpg

Boże Narodzenie i Nowy Rok to w swej istocie święta radości i nadziei. Radość bowiem towarzyszy narodzinom nowego Życia, a każdy nowy rok niesie nadzieję na coś nowego i lepszego.

Życzymy wszystkim Słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Heleny Kretz w Łodzi, aby uczucia radości i nadziei były w nas, mimo iż przyszło nam spędzać te święta w wyjątkowo trudnych warunkach pandemii.

Choć nie możemy się spotkać na wspólnym śpiewaniu kolęd, myślami i sercem bądźmy razem. Przy stole wigilijnym, śpiewając kolędy, wspomnijmy o naszej „wspólnocie akademickiej”.

Niech przez cały 2021 rok dopisuje nam zdrowie, towarzyszy nadzieja i nie opuszcza nas radość; pamiętajmy o naszym haśle- sursum corda!

Zarząd i Prezes ŁUTW

***

Teatr Powszechny zaprasza

***

Konkurs Foto dla UTW

***

NASZA NAGRODA

na Festiwalu Mediów "Człowiek w zagrożeniu"

***

Z powodu zamknięcia Łódzkiego Domu Kultury biuro ŁUTW będzie nieczynne do 31 grudnia.

W sprawach pilnych proszę dzwonić tel. 48 570 581 760 w godzinach 10.00-14.00

***

UWAGA!

Uchwałą Walnego Zebrania Członków ŁUTW z dnia 29 września 2020r, ustalono  wysokość składki czesnego za rok akademicki 2020/2021 na kwotę 50,00 zł

Prosimy o wpłacanie czesnego za rok akademicki 2020/2021 na rachunek bankowy ŁUTW:

30 1090 1304 0000 0000 3011 6015

w tytule wpłaty proszę wpisać:

imię, nazwisko i nr legitymacji członka.

Potwierdzeniem dokonanej wpłaty będzie pieczątka otrzymana w dniu pierwszego wykładu

***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WITAMY NA STRONIE

Łódzkiego Uniwersytetu

Trzeciego Wieku

JESTEŚMY ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO

MAMY ODZNAKĘ "ZA ZASŁUGI DLA M.ŁODZI"

img302a.jpg