Komunikaty

 

W związku z brakiem zainteresowania ŁUTW odwołuje zajęcia Nordic Walking

***

Bezpieczeństwo w sieci dla seniorów

***

Kino Przytulne zaprasza

***

Zajęcia plenerowe dla słuchaczy ŁUTW

***

Komunikat Zarządu ŁUTW

***

NASZA NAGRODA

na Festiwalu Mediów "Człowiek w zagrożeniu"

***

UWAGA!

Uchwałą Walnego Zebrania Członków ŁUTW z dnia 29 września 2020r, ustalono  wysokość składki czesnego za rok akademicki 2020/2021 na kwotę 50,00 zł

Prosimy o wpłacanie czesnego za rok akademicki 2020/2021 na rachunek bankowy ŁUTW:

30 1090 1304 0000 0000 3011 6015

w tytule wpłaty proszę wpisać:

imię, nazwisko i nr legitymacji członka.

Potwierdzeniem dokonanej wpłaty będzie pieczątka otrzymana w dniu pierwszego wykładu

***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WITAMY NA STRONIE

Łódzkiego Uniwersytetu

Trzeciego Wieku

JESTEŚMY ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO

MAMY ODZNAKĘ "ZA ZASŁUGI DLA M.ŁODZI"

img302a.jpg