Komunikaty

Program rehabilitacyjny u Bonifratrów

***

INFORMACJA Sekcji Turystycznej

Na wycieczkę organizowaną przez naszą sekcję w dniach 17 – 20.09.2022 r. pozostały 3 wolne miejsca.

Trasa wycieczki: Wrocław, Jawor, Pole Legnickie, Legnica, Lubiąż, Trzebnica. Program wycieczki jest dostępny w zakładce sekcji turystycznej. Chętnych proszę o zgłaszanie się: telefonicznie lub i-mail (udostępnione w naszym biuletynie). Anna Jaskułowska

***

Zapraszamy na wycieczki oraz na spacery z sekcją turystyczną.

***

Zapraszamy do Akademii Seniora SoVo

***

Bilety do Filharmonii

***

Przypominamy, że we wszystkich budynkach jest obowiązek noszenia maseczek

***

UWAGA!

Uchwałą Walnego Zebrania Członków ŁUTW z dnia 27 września 2021r. ustalono wysokość składki czesnego za rok akademicki 2021/2022 na kwotę 150,00 zł

 

Prosimy o wpłacanie czesnego na rachunek bankowy ŁUTW:

30 1090 1304 0000 0000 3011 6015

w tytule wpłaty proszę wpisać:

imię, nazwisko i nr legitymacji członka.

***

Bezpieczeństwo w sieci dla seniorów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WITAMY NA STRONIE

Łódzkiego Uniwersytetu

Trzeciego Wieku

JESTEŚMY ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO

MAMY ODZNAKĘ "ZA ZASŁUGI DLA M.ŁODZI"

img302a.jpg