Komunikaty

Informacja o zapisach na lektorat języka angielskiego

***

Informacja o zapisach na lektoraty

***

Sekcja turystyczna zaprasza do udziału w wycieczce (szczegóły w zakładce sekcji)

***

W drugiej połowie listopada rozpoczną się wykłady ogólne, harmonogram wkrótce.

***

Przypominamy, że we wszystkich budynkach jest obowiązek noszenia maseczek

***

UWAGA!

Uchwałą Walnego Zebrania Członków ŁUTW z dnia 27 września 2021r. ustalono wysokość składki czesnego za rok akademicki 2021/2022 na kwotę 150,00 zł

Prosimy o wpłacanie czesnego na rachunek bankowy ŁUTW:

30 1090 1304 0000 0000 3011 6015

w tytule wpłaty proszę wpisać:

imię, nazwisko i nr legitymacji członka.

***

Uwaga! Z powodu braku lektorów zapisy na język angielski zostają wstrzymane. 

***

Bezpieczeństwo w sieci dla seniorów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WITAMY NA STRONIE

Łódzkiego Uniwersytetu

Trzeciego Wieku

JESTEŚMY ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO

MAMY ODZNAKĘ "ZA ZASŁUGI DLA M.ŁODZI"

img302a.jpg