Kodeks słuchacza

rece.jpg  Zasady współżycia

 • Pamiętamy o tym, że ŁUTW jest stowarzyszeniem i my, jako członkowie tego stowarzyszenia jesteśmy odpowiedzialni za jego sprawne funkcjonowanie i postrzeganie na zewnątrz.
 • Solidnie opłacamy składkę - czesne, bo od tego zależy byt ŁUTW.
 • Korzystamy z możliwości słuchania wykładów, zajęć w sekcjach i na lektoratach, ale mamy świadomość, że w razie potrzeby, włączamy się w usprawnianie organizacji istniejących form działania, a także inicjujemy nowe.
 • Szanując wykładowców i słuchaczy przychodzimy punktualnie na zajęcia i nie opuszczamy ich przed końcem.
 • W sali wykładowej zajmujemy miejsca poczynając od środka rzędów. Nie stwarzamy tłoku przy wejściach, ustępujemy miejsca tym, którzy go bardziej potrzebują. Nie rezerwujemy miejsc dla znajomych, którzy się spóźniają lub nie przychodzą wcale.
 • Przed wykładem wyłączamy telefony komórkowe.
 • Spotkanie przyjaciół przed wykładem jest okazją do porozmawiania. Korzystajmy z niej, pamiętając, że wszędzie jesteśmy gośćmi i przede wszystkim nie powinniśmy być gośćmi kłopotliwymi, przeszkadzającymi gospodarzom.
 • Jesteśmy tolerancyjni i życzliwi. Uśmiechamy się także wtedy, gdy przyjdzie nam siedzieć przez cały wykład na schodach (tak było w auli na Wydz. Fizyki – teraz to już nieaktualne) lub wysłuchiwać przydługich wypowiedzi dyskutantów, z których zdaniem się nie zgadzamy. Szkoda nam czasu i zdrowia na złe humory.
 • Nie narzekamy na tłok i złą organizację, ale próbujemy w tłoku zajmować jak najmniej miejsca.
 • Pomagamy sobie wzajemnie w drobnych i ważnych sprawach.
 • Nie oglądamy się na innych, jak jest coś do zrobienia. Własne poletko aktywności daje dużo satysfakcji. W naszym Uniwersytecie mamy okazję... "oddać się takiemu działaniu, które samo przynosi tyle radości, że sukces uznania czy aprobata nie mają żadnego znaczenia." (z "Przebudzenia" A. de Mello).