Skład Zarządu

Zarząd ŁUTW

wybrany w 13 listopada 2017r. na trzyletnią kadencję

 

Prezydium Zarządu

Imię i nazwisko

Pełniona funkcja

Alicja Korytkowska

Prezes

Renata Cocyk

Wiceprezes

Jadwiga Weigt

Wiceprezes

Krystyna Belka

Skarbnik

Zofia Fiedorowicz

Sekretarz

 

 

Członkowie Zarządu

Imię i nazwisko

Pełniona Funkcja

Ewa Dziwisz

Członek Zarządu 

Barbara Gorzelańczyk

Członek Zarządu 

Maria Sondej

Członek Zarządu 

Danuta Zawilska

Członek Zarządu 

Irena Kujawska

Członek Zarządu 

Roma Szczocarz

Członek Zarządu 

 

Zastępcy członków zarządu

Imię i nazwisko

Pole działania

Irena Gocalska

Z-ca członka Zarządu 

Anna Jaskułowska

 

Z-ca członka 

 

 

 

Komisja Rewizyjna

Imię i nazwisko

Pełniona funkcja

Barbara Świątek

Przewodnicząca

Maria Srogosz-Maile

Członek komisji

Janina Stiller

Członek komisji

Urszula Warniełło-Majer

Członek komisji

Grażyna Śmiałowska

Członek komisji

Maria Zaborowska

Z-ca członka

Grażyna Popławska

Z-ca członka

 

 

Sąd Koleżeński

Imię i nazwisko

Pełniona funkcja

Wojciech Wachowicz

Przewodniczący

Wanda Jankowska

Członek

Helena Bielicka

Członek

Halina Pruska-Jezierska

Członek

Wiesława Kozłowska

Członek

Marek Staniaszek

Z-ca członka

Krystyna Szablewska

Z-ca członka