UNLESS

Projekt "Unlearned Lessons – Women on the rise" („Nieodrobione lekcje – Kobiety w natarciu") – realizowany jest w ramach programu ,,Uczenie się przez całe życie'' – Grundtvig i w całości realizowany ze środków UE.

Czas trwania projektu: sierpień 2012 – czerwiec 2014

Koordynatorem projektu jest: ZAWiW – Niemcy

Kraje partnerskie w projekcie: Austria, Hiszpania, Polska, Włochy

Celem projektu jest poszukiwanie śladów silnych kobiet w narodowych historiach krajów partnerskich w celu odkrycia ich wysiłków i ich wpływu na społeczeństwa. Studiowanie historycznych i społecznych warunków, restrykcji i przerobienie „nieodrobionych lekcji‘' – czyli lekcji, które nie były objęte programem nauczania w szkole, uniwersytecie.

W tym projekcie grupy partnerskie przerobią nieodrobione lekcje dotyczące rozwoju społeczeństw w okresie XVIII– XX w i znajdą kobiety, które przez swoje zaangażowanie i walkę na różnych polach życia społecznego z konwenansami i restrykcjami wpłynęły na zmiany ról kobiet i mężczyzn w naszych społeczeństwach.

Rezultatem prac i badań uczestników będzie opracowanie krótkich biografii wybranych kobiet w językach narodowych i w języku angielskim. Opracowane biografie będą umieszczone na stronie internetowej projektu. Rezultatem końcowym będzie wydanie broszury zawierającej wszystkie biografie.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.