TOYS OF MY GRANDPARENTS

Projekt  "TOYS  OF  MY  GRANDPARENTS"  -  "Zabawki moich dziadków"  - realizowany jest w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" – Grundtvig i w całości finansowany ze środków Unii Europejskiej.

Czas trwania projektu: 1 październik 2010 - 31 sierpień 2012.

Koordynatorem projektu jest organizacja z Turcji.

Kraje partnerskie w projekcie to: Austria, Bułgaria, Hiszpania, Niemcy, Polska, Republika Czeska, Rumunia, Turcja.

Celem projektu jest zdobywanie i doskonalenie umiejętności ludzi starszych w zakresie nowoczesnych technik multimedialnych.

Organizacje partnerskie poprzez innowacyjne, pedagogiczne podejście będą starały się budować międzypokoleniowy most dla społecznej integracji aktywnych seniorów i młodzieży tak, aby realizować najlepsze praktyki wśród krajów Unii Europejskiej leżących na jej obrzeżach.

Zabawki (gry) są zawsze wartościowym elementem kultury zarówno dla poprzednich pokoleń, jak i obecnie, gdy zostały zastąpione przez wytwory współczesnych technologii.

I to jest powód, dla którego organizacje partnerskie z poszczególnych krajów będą poszukiwać najbardziej charakterystycznych zabawek (gier) dla swojej kultury, dla swojego kraju.

Rezultatami projektu będą tworzone przez seniorów: logo, prezentacje w PowerPoint, malowane obrazy, filmy itp.

Z planami oraz aktualnymi pracami w ramach projektu można zapoznać się wchodząc na stronę internetową:

 Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.