Sekcja kulturoznawcza 2011/2012

 

Bursztynowy Brzeg Rosji.jpg

Kolejny raz skorzystaliśmy z zaproszenia dr Łukasza Grzejszczaka na otwarcie wystawy w dniu 16 maja 2012 r. "Bursztynowy brzeg Rosji" zorganizowanej przez Muzeum Miasta Łodzi, oraz Kaliningradzkie Obwodowe Muzeum Bursztynu.
Wystawę przygotowano w ramach obchodów 10 lecia współpracy miast partnerskich Łodzi i Kaliningradu,której otwarcie uświetniły władze samorządowe obu miast, oraz kwartet smyczkowy absolwentów Akademii muzycznej w Łodzi.

Usłyszeliśmy kilka utworów muzyki filmowej kompozytorów łódzkich.
Eksponaty zaprezentowane na wystawie pochodzą z najbogatszych znanych złóż bursztynów zlokalizowanych w obwodzie kaliningradzkim, szacowanych na 90% całych zasobów światowych.
W prezentowanych eksponatach wydobyto piękno bursztynu i jego unikatowość, a biżuteria charakteryzowała się  wysoką wartością artystyczną.

 

Starościna Sekcji Kulturoznawczej

Elżbieta Sikorska

Muzyka w salonach łódzkiej1.jpg

W dniu 22 kwietnia 2012 roku w Muzeum Miasta Łodzi odbyła się prelekcja połączoną z koncertem  pt. "Muzyka w salonach łódzkiej burżuazji".
Pan dr Cezary Pawlak w prelekcji ilustrowanej slajdami, przybliżył nam twórczość polskich malarzy XIX wieku, którzy łączyli pasję malarza i melomana między innymi Józefa Wodzinowskiego - "Koncert domowy", "Autoportret z rodziną " - Antoniego Blanka, Leona Wyczółkowskiego - "Ujrzałem raz" i innych.
Natomiast dr Łukasz Grzejszczak w swojej prelekcji wprowadził nas do salonów łódzkiej burżuazji gdzie z przyjemnością wysłuchaliśmy utworów Chopina, Schumanna, Rachmaninowa i innych wykonanych przez artystki Agatę  Lichoś - fortepian i Małgorzatę Smeczyńską - wiolonczela.
Długo pozostanie nam w pamięci to wspaniałe popołudnie spędzone w pięknym Pałacu rodziny Poznańskich.                                         

Starościna Sekcji Kulturoznawczej

Elżbieta Sikorska

LUSTRO1.jpg

Kolejny raz zostaliśmy zaproszeni przez dr Łukasza Grzejszczaka do Muzeum Miasta Łodzi w dniu 14 marca 2012 r. na otwarcie wystawy "Odbicie w lustrze". Autoportrety artystów polskich w grafice i rysunku XVIII - XX w".

Na wystawie mogliśmy obejrzeć 70 spośród liczącej ok.200 dzieł z prywatnej kolekcji należącej do dr n.med. Andrzeja Papiewskiego cenionego chirurga-angiologa, bibliofila, konesera i kolekcjonera.

Przedstawione dzieła zostały wykonane w różnorodnych technikach graficznych takich jak drzeworyt, linoryt, litografia, oraz rysunkowych z wykorzystaniem piórka, tuszu, węgla, ołówka, kredki, flamastra itp.

Zaprezentowana kolekcja jest zbiorem portretów własnych twórców polskich lub z Polską z wiązanych od XVIII wieku do czasów współczesnych. Stąd mogliśmy obejrzeć autoportrety Juliusza Fortunata Kossaka, Leona Wyczółkowskiego, Jacka Malczewskiego, jak i Leszka Janusza Rózgi, Jerzego Panka czy Józefa Wiesiołka, co wzbudziło w nas dużo miłych wzruszeń.

Starościna  Sekcji Kulturoznawczej

Elżbieta Sikorska

 

Zostaliśmy zaproszeni przez dr Łukasza Grzejszczaka - wykładowcę Sekcji kulturoznawczej w dniu 7.12.2011 r. na uroczystą prezentację portretu łódzkiego przemysłowca Tytusa Kopisha. Portret ten stanowi w kolekcji portretów Łodzian, będącej w posiadaniu Muzeum Miasta Łodzi prawdziwe cymelium z uwagi na walory artystyczne i historyczne ale przede wszystkim na fakt, iż jest eksponatem pochodzącym z najwcześniejszego okresu rozwoju Łodzi przemysłowej. Stanowi zatem istotną część kulturowej spuścizny miasta, świadczącą o mecenacie miejscowych przemysłowców.
Wszyscy słuchacze byli bardzo wdzięczni za zaproszenie i udział w prezentacji, która dostarczyła dużo miłych wrażen i powiększyła wiadomości o historii naszego miasta.

 

Starościna sekcji kulturoznawczej

Elżbieta Sikorska

NOWE ZYCIE STARYCH KSIAG1.jpg

W dniu 15 grudnia 2011 r. zostaliśmy zaproszeni przez dr Łukasza Grzejszczaka do Wojewodzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na wykład o konserwacji starodruków ze zbiorów biblioteki, oraz wystawę pt. "Nowe życie starych ksiąg". Na wystawie zostało wyeksponowanych 14 cennych i rzadkich starodruków  z XIV i XV wieku, które w roku 2011 poddane zostały zabiegom konserwatorskim i po odzyskaniu dawnego blasku wróciły do Biblioteki.