Śpiewająca integracja

"Śpiewająca integracja" - Projekt dla chóru

Nasz Uniwersytet zdobył drugi grant* w programie Aktywność Społeczna Osób Starszych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Projekt ma tytuł „Śpiewająca integracja" i jest realizowany w partnerstwie z Domem Pomocy Społecznej przy ul. Narutowicza 114. Grant wynosi 20 000zł i jest przeznaczony na 8 warsztatów członków chóru i pensjonariuszy DPS. W ramach warsztatów przygotowany będzie program na uroczystość Bożonarodzeniową. Program zaprezentowany zostanie 16 grudnia słuchaczom ŁUTW a 18 grudnia w DPS.  Uroczystość w DPS  będzie połączona z „wieczerzą wigilijną", złożoną z dań przygotowanych wspólnie przez chór i DPS. Kosztorys przewiduje ponadto zakup sprzętu nagłaśniającego dla DPS i strojów dla chóru. Projekt zakończy się 31 grudnia 2013r. Koordynatorem projektu jest Teresa Riemer-Rozmarynowska

*)Pierwszy grant to „Łódzkie w obiektywie seniorów" zrealizowany w ubiegłym roku akademickim.