Literacka

Przypominamy, że we wszystkich budynkach jest obowiązek noszenia maseczek.

Harmonogram zajęć w semestrze zimowym

Rok akad. 2021/2022
.

Sekcja

Prowadzący

i starosta

Miejsce spotkań

Dzień tygodnia

Godz. 

Dzień w miesiącu

X

XI

XII

I

LITERACKA

Maria Malec

Wydział Matematyki UŁ  ul. Banacha 22, sala 103D

poniedziałek

14.15

18

8,15

6

10

 

Data

Temat

Wykładowca

18.10.2021

Nowości literackie i wydawnicze 

prof. dr hab. Krystyna Pietrych

08.11.2021

Nowości literackie i wydawnicze 

prof. dr hab. Krystyna Pietrych

15.11.2021

Nowości literackie i wydawnicze 

prof. dr hab. Krystyna Pietrych

06.12.2021

Jak się dawniej listy pisało? Z dziewiętnastowiecznej korespondencji...

prof. dr hab. Maria

Berkan-Jabłońska

10.01.2022

Nowości literackie i wydawnicze 

prof. dr hab. Krystyna Pietrych