Recipe for active life

logo recipe.jpgNasz Uniwersytet został uczestnikiem projektu partnerskiego w ramach programu Grundtvig pn. „Recipe for active life", w którym koordynatorem głównym jest organizacja z Chorwacji. Poza nią udział biorą instytucje zajmujące się edukacją dorosłych z PortugaliiWielkiej BrytaniiNiemiec Turcji.  Celem projektu jest pogłębienie umiejętności współpracy międzygeneracyjnej, rozwój relacji międzykulturowych, promocja zdrowego stylu życia (szczególnie odżywiania), polepszenie znajomości języka obcego i szerokie wykorzystanie technologii cyfrowych. Do wzięcia udziału w projekcie zaproszonych zostało 12 osób przy uwzględnieniu takich kryteriów jak:

- znajomość języka angielskiego

- dobra znajomość obsługi komputera

- zasługi w działalności na rzecz Uniwersytetu

- umiejętność bezkonfliktowej pracy w zespole

Koordynatorem projektu w Polsce jest Grażyna Matulewicz.

Projekt finansowany jest w całości ze środków UE.

 

Zapraszamy do obejrzenia: 

galerii zdjęć

prezentacji z warsztatów kulinarnych

książki kucharskiej w wersji elektronicznej w języku angielskim

książki kucharskiej w wersji elektronicznej w języku niemieckim