Pocztówka od seniora

Projekt „Pocztówka od seniora" jako zadanie publiczne był współfinansowany przez Prezydenta Miasta Łodzi a realizowany przez ŁUTW im. H. Kretz.

Istotą projektu było wydanie pocztówek-widokówek z wizerunkiem miasta Łodzi opracowanych na bazie akwarel namalowanych przez członkinie Sekcji Plastycznej na plenerze miejskim. Akwarele przedstawiają historyczne obiekty Łodzi.

Adresatem tego zadania są członkowie ŁUTW, organizacje z nim współpracujące, mieszkańcy Łodzi oraz goście spoza Łodzi, w tym turyści zagraniczni.

Projekt był zrealizowany przez członkinie Sekcji Plastycznej w składzie 9 osób.

Czas trwania projektu: 15 września do 14 grudnia 2012 r.

Pocztówka od seniora-grant 2012 - koperta zamknięta.jpg

Pocztówka od seniora -grant 2012-koperta otwarta.jpg

Pocztówka od seniora - grant 2012-kolaż pocztówek.jpg