O Nas

Łódzki Uniwersytet Trzeciego Wieku został utworzony w 1979 roku

***

Od 1981 roku działa jako stowarzyszenie słuchaczy, zrejestrowane w Sądzie

***

Podstawą naszego działania jest Statut

***

Liczebność naszego Stowarzyszenia limituje pojemność dostępnych nam auli i sal. 

***

Głównym źródłem finansowania działalności są nasze składki roczne (czesne)

***

Nasze władze (Zarząd i Prezes Zarządu) wybierane są na trzyletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie słuchaczy

***

Rok akademicki składa się z dwóch semestrów. Każdy z nich trwa 4 miesiące a wakacje też 4 miesiące

***

Prowadzimy różnorodne formy edukacji: wykłady ogólne (2 razy w tygodniu), sekcje zainteresowań (2 razy w miesiącu), lektoraty (1 raz w tygodniu), gimnastyka (1 do 4 razy w tygodniu) i wiele innych.

***

Mamy szereg instytucji wspomagających, Uniwersytet Łódzki należy do najważniejszych z nich, od 1981 roku łączy nas umowa patronacka.

***

Wspieramy Dom Dziecka nr 6 przy ulicy Bednarskiej

***

Nasza działalność w 2001 roku uhonorowana została Odznaką „Za Zasługi dla Miasta Łodzi"

***

Od 2007 roku jesteśmy organizacją pożytku publicznego

***

W 2010 roku otrzymaliśmy Dyplom samoakredytacji.

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć:

z Jubileuszu 30-lecia ŁUTW oraz z Jubileuszu 35- lecia ŁUTW