Ogłoszenia

  • KARTA SENIORA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi od 2 stycznia 2018 ROKU rozpoczęło przyjmowanie wniosków o wydanie Karty Seniora Województwa Łódzkiego. Formularz wniosku można pobrać drogą elektroniczną z naszej strony: WNIOSEK , ze strony www.rcpslodz.pl lub odebrać osobiście w siedzibie RCPS (ul. Snycerska 8 w Łodzi). Wniosek można złożyć za pośrednictwem poczty lub osobiście. Odbiór listowny, osobisty lub za przez osobę upoważnioną.
Kontakt:
tel. (0 42) 203 48 78
fax.: (0 42) 203 48 17
e-mail.: kartaseniora@rcpslodz.pl

https://www.lodzkie.pl/strona-glowna/aktualnosci/karta-seniora-wojew%C3%B3dztwa-%C5%82%C3%B3dzkiego

http://www.rcpslodz.pl/index.php/seniorzy/karta-seniora-wojewodztwa-lodzkiego-wydawanie-kart-od-2-stycznia-2018-r/informacja-o-programie

  • 1 czerwca 2013 powstało w Zakopanem z inicjatywy pani mgr Krystyny Brodowskiej, wieloletniej dyrektor nowoczesnej biblioteki w Sieradzu - Stowarzyszenie Fraszka. Zwracamy się do Państwa z prośbą o zapoznanie się z celami i statutem Stowarzyszenia i w miarę możliwości wsparcie finansowe Stowarzyszenia (po wypełnieniu deklaracji członkowskiej i odesłaniu jej pocztą lub e-mailem na adres w nagłówku). Środki finansowe uzyskane ze składek członkowskich pozwolą przede wszystkim na fachowe zabezpieczenie zbiorów archiwalnych gromadzonych od wielu pokoleń w rodzinie Sztaudyngerów, z której wywodzi się Pani Anna Sztaudynger-Kaliszewicz – współzałożycielka i pierwsza Prezes ŁUTW.
  • zapraszamy wszystkich słuchaczy do zapoznania się z podręcznikiem dla osób 50+ "Korzystnik internauty" . Można zapisać go na swoim dysku lub/i wydrukować.