Informacja o zapisach na lektorat języka angielskiego

Zapisy i wpłaty na lektorat języka angielskiego - Środa 3.11. 2021 od godz. 10.00 do 13.00

Godzinę dla poszczególnych grup podadzą starostowie.

Informujemy, że w tym roku odbędzie się tylko 20 lekcji. Opłata za cały rok wynosi 190 zł. Słuchacze, którzy uczęszczali na lektoraty w roku akademickim 2019/2020 i nie wykorzystali lekcji z powodu pandemii, płacą o 60 zł mniej (Ci, co płacili 180 zł) lub 80 zł mniej (Ci, co płacili 230 zł).

Każda grupa musi liczyć 10 osób. Przy mniejszej liczbie słuchaczy lektorat nie powstanie.

Przypominamy, że do zapisu na lektorat niezbędna jest legitymacja z pieczątką o uiszczeniu wpłaty czesnego.

Terminy lektoratów angielskiego:

1. Poniedziałek

godz. 10.00

godz. 11.00 grupa starościna p. Maria Chojnacka

godz. 12.00

2. Wtorek

godz.  9.00

godz. 10.00

godz. 11.00

godz. 12.00 grupa starościna p. Monika Kubik

godz. 13.00

godz. 14.00

3. Środa       

godz. 10.45 grupa starościna p. Kozłowska Wiesława

godz. 11.45

UWAGA!

Zapraszamy do nauki języka niemieckiego! Wolne miejsca w grupie:

zaawansowanej – zgłoszenia przyjmuje p. Bogusława Kuleszczyk tel. 510144739

średnio zaawansowanej – zgłoszenia przyjmuje p. Hanna Kielek tel. 604531421