Sekcja Brydżowa

Przypominamy, że we wszystkich budynkach jest obowiązek noszenia maseczek.

Harmonogram zajęć w semestrze zimowym

Rok akad. 2021/2022

Sekcja

Prowadzący

Miejsce spotkań

Dzień tygodnia

Godzina

X

XI

XII

I

BRYDŻ

początkujący

Tomasz Modrzejewski

Dom Literatury

ul. Roosvelta 17

poniedziałek

10.00-12.00

18,25

22,29

6,13

10,17,

24,31

BRYDŻ

Zaawansowany

 

Tomasz Modrzejewski

Dom Literatury

ul. Roosvelta 17

środa

10.00-12.00

20,27

17,24

1,8,

15

12,19,

26