DRZEWORYT

Publikacja Drzeworyt a.jpg

Drzeworyt, który początkowo ozdabiał świadectwa wydawane słuchaczom na zakończenie roku akademickiego a potem został użyty jako okładka do kolejnych numerów „Fascynacji”, zaprojektowała nasza słuchaczka Maria Pominkiewicz – Kulikiewicz (1921-1998).