EX LIBRIS

Publikacja Exlibris nowy a.jpg

Ex libris słuchacza ŁUTW, który umieszczany jest obecnie na okładkach wydawanych okolicznościowo tomików utworów słuchaczy, zaprojektowała nasza słuchaczka Maria Pominkiewicz – Kulikiewicz (1921-1998)