BIULETYN

biuletyny.jpg

Pierwszy numer biuletynu wydany został w 2000 roku po zakończeniu 21 rocznicy działalności naszego uniwersytetu. Początkowo pomyślany został jako kwartalnik, ale już od numeru drugiego wydawany był co semestr. Biuletyn jest kroniką wydarzeń, które miały miejsce w ŁUTW. Pragniemy, aby układ Biuletynu miał względnie stałą strukturę i zawierał m.in. następujące działy: sprawy gerontologii, historia ŁUTW, aktualia, plan zajęć, biogramy ludzi, którzy wnieśli cząstkę swej pracy, przemyśleń i wytworów w nasz wspólny dorobek, wspomnienia o tych, którzy odeszli oraz prace literackie, plastyczne, fotograficzne itp. powstałe w ramach zajęć na różnych warsztatach.

Ponadto raz na 5 lat ukazuje się wydanie zbiorcze. Biuletyn w pojedynczy wydaniu jest drukiem ulotnym i pewnie wyrzucanym, gdy stracą aktualność zamieszczane w nim programy. Do ŁUTW ciągle przychodzą nowi ludzie, dla nich te wydania stwarzają możliwość zapoznania się z dotychczasowymi dokonaniami. Są one dostępne w naszej biblioteczce, dla wszystkich zainteresowanych.