Bądź fit w trzecim wieku

„Bądź fit w trzecim wieku”

Celem zadania jest propagowanie zdrowego stylu życia poprzez działania poprawiające sprawność fizyczną osób starszych. Cel ten będziemy realizować przez przeprowadzenie cyklu różnorakich zajęć gimnastycznych dla osób starszych:

  1. Spacery po Łodzi z przewodnikiem dla 100 osób – 8 spacerów po 3 godziny, łącznie 24 godziny.
  2. Przeprowadzenie zajęć z samoobrony dla 20 osób – 2 grupy po 10 osób, jeden raz w tygodniu,  łącznie 18 godzin.
  3. Przeprowadzenie zajęć  z jogi dla 36 osób – 2 grupy po 18 osób, jeden raz w tygodniu po 70 minut, łącznie 16 zajęć.
  4. Przeprowadzenie zajęć Czi Kung dla 45 osób – 3grupy po 15 osób, jeden raz w tygodniu, łącznie 24 godziny.
  5. Przeprowadzenia zajęć z tenisa stołowego dla 20 osób – dwie grupy po 10 osób, jeden raz w tygodniu, łącznie 18 godzin.
  6. Przeprowadzenie zajęć gimnastycznych dla 120 osób – 8 grup po 15 osób, jeden raz w tygodniu, łącznie 72 godziny.
  7. Przeprowadzenie zajęć fitness prozdrowotny 50+ dla 45 osób – 3 grupy, jeden raz w tygodniu, łącznie 27 godzin.
  8. Przeprowadzenie zajęć terapia tańcem dla 30 osób – 2 grupy po 15 osób, jeden raz w tygodniu, łącznie 18 godzin.

Zadanie zakończy się 14 grudnia.

Zadanie realizowane jest dzięki finansowemu wsparciu z budżetu UMŁ

łódź kreuje małe x.jpg