Języki Łodzi

"Języki Łodzi"

Celem zadania jest wspieranie amatorskiej twórczości seniorów. Proponowane zadanie stanowi odpowiedź na potrzeby osób z pasją. Dla 70 słuchaczy ŁUTW  zorganizowane są  warsztaty malarskie – 80 godzin i literackie – 45 godzin. Utwory literackie i zdjęcia namalowanych obrazów powstałe na warsztatach zostaną wykorzystane w jubileuszowych publikacjach z okazji 40–lecia utworzenia ŁUTW. Warsztaty potrwają do 15 listopada.

Zadanie realizowane jest dzięki finansowemu wsparciu z budżetu UMŁ

oba małe x.jpg

 

Warsztaty dofinansowane z budzetu UMŁ.jpg

 

Budzet UMŁ.jpg

Budżet UMŁ 2.jpg