Kursy komputerowe

Przypominamy, że we wszystkich budynkach jest obowiązek noszenia maseczek.

Harmonogram zajęć w semestrze zimowym

Rok akad. 2021/2022

Sekcja

Prowadzący

Miejsce spotkań

Dzień tygodnia

Godz.

Dzień w miesiącu

X

XI

XII

I

KURSY KOMPUTEROWE

mgr Barbara Gorzelańczyk

mgr Jadwiga Kropidłowska

Wydz.Chemii UŁ

ul.Tamka 12

wtorek

czwartek

10-12

10-12

wg zapisów

 

Deklaracja uczestnictwa w kursach komputerowych