Organizacja Zajęć

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

TO JEST DOPIERO ŁAMIGŁÓWKA!

BO:

  • TRZEBA UZGODNIĆ Z WYKŁADOWCAMI ODOPOWIADAJĄCE IM TERMINY WYKŁADÓW OGÓLNYCH
  • ZAPEWNIĆ LOKUM (TERMINY I MIEJSCE SPOTKAŃ) DLA WSZYSTKICH SEKCJI ZAINTERESOWAŃ
  • ZAGWARANTOWAĆ GODZINY NA SALACH GIMNASTYCZNYCH DLA OKOŁO 15 GRUP GIMNASTYCZNYCH
  • UZGODNIĆ TERMINY I LOKUM DLA 28 GRUP JĘZYKOWYCH
  • ZADBAĆ, BY TERMINY ZAJĘĆ, W MIARĘ MOŻLIWOŚCI, NIE NAKŁADAŁY SIĘ
  • PODPISAĆ STOSOWNE UMOWY
  • TRZEBA TO ROBIĆ NA POCZĄTKU KAŻDEGO NOWEGO ROKU AKADEMICKIEGO
  • ZADOWOLIĆ PONAD 1000 SŁUCHACZY
  • ZROBIĆ TO WSZYSTKO W BARDZO KRÓTKIM CZASIE: PRZED ODDANIEM BIULETYNU DO DRUKU, A PO OPRACOWANIU WŁASNEGO PLANU ZAJĘĆ PRZEZ UNIWERSYTET ŁÓDZKI I INNE INSTYTUCJE WSPOMAGAJĄCE
  • POWTÓRZYĆ TĘ OPERACJĘ (W NIECO MNIEJSZYM ZAKRESIE) NA POCZĄTKU DRUGIEGO SEMESTRU

WIĘKSZOŚĆ SŁUCHACZY O CAŁYM TYM WYSIŁKU NAWET NIE SŁYSZAŁA; PRZYCHODZĄC NA PIERWSZY WYKŁAD PO WAKACJACH CHCĄ MIEĆ „BIULETYN" Z ROZKŁADEM ZAJĘĆ, I JUŻ.

BIULETYN ŁUTW, wydawany na początku każdego semestru, jest przewodnikiem po zaplanowanej ofercie programowej. Zawiera zazwyczaj ponadto informacje o wydarzeniach, życiu naszego Uniwersytetu, problemach, radościach i smutkach.