Sekcja samopomocy

UWAGA! POWSTAŁA SEKCJA SAMOPOMOCY

Każdy z nas wymaga czasem pomocy drugiego człowieka. Każdy z nas może kiedyś komuś pomóc – w miarę swoich sił, możliwości i wolnego czasu. Tworząc wspólnotę studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku otwieramy się przecież nie tylko na wiedzę, ale także na wzajemne kontakty. Spróbujmy zatem połączyć nasze potrzeby z dobrą wolą Koleżanek i Kolegów.

Oferujemy:

-pomoc w domowych czynnościach

-porady podatkowe i finansowe

-wspólne spędzenie czasu

-pomoc w obsłudze komputera

-czytanie na głos

-wspólne spacery

Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz pomocy lub chcesz ją ofiarować. Dyżurujemy przed wykładami w poniedziałki i środy od godz. 12.00 do 12.30 (hol auli przy ul.Lindleya); można także zadzwonić we wtorki i czwartki między godz. 12.00 a 13.00 na numerami: 786 011 283 oraz 537 111 307.

Maria Karasińska-Fendler

Halina Kęsicka