ŁÓDZKIE W OBIEKTYWIE SENIORÓW

  • „ŁÓDZKIE W OBIEKTYWIE SENIORÓW"

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło pod koniec września pierwszą edycję konkursu otwartego w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 na dofinansowanie działań na rzecz  poprawy jakości i poziomu życia osób starszych oraz zagospodarowanie potencjału osób starszych poprzez aktywność społeczną tych osób. Koszt Programu ASOS wyniesie 60 mln zł. – 20 mln zł w roku 2012 i 40 mln zł w roku 2013. ŁUTW przystąpił do konkursu składając wniosek na dofinansowanie Warsztatów fotograficznych.

Otrzymaliśmy 28080 zł. W semestrze jesienno-zimowych odbyły się Warsztaty fotograficzne dla dwóch grup naszych słuchaczy (15 osób każda grupa). Ponadto został zakupiony sprzęt fotograficzny, który bedzie wykorzystywany przy dokumentowaniu uroczystości i ważnych wydarzeń na naszym ŁUTW. W semestrze wiosennym rozpoczną zajęcia następne dwie grupy. Łącznie przeprowadzonych będzie 96 godzin warsztatów. W maju 30 osób weźmie udział w plenerze fotograficznym. W czerwcu planowana jest wystawa prac uczestników warsztatów.

Warsztaty Fot Muzeum włókiennictwa UIIIW-1-2.jpg

 

Warsztaty Fot.Muzeum miasta UIIIW-1-2.jpg