Let's go for it

logo czechy na strone.jpgLet's go for it – czyli - Wejdźmy w to – i uczmy się języka angielskiego, by lepiej poznać Europę. Taki był tytuł tego projektu, zmieniony później na „Let's go for IT, czyli poznajmy technologię Internetu.Udział brali: Belgia (koordynator), Cypr, Hiszpania, Niemcy, Polska, Finlandia i Republika Czeska. Podstawowym celem projektu było to, by uczący się seniorzy z poszczególnych krajów korzystali ze swojej znajomości języka angielskiego w łączności z uczącymi się w partnerskich organizacjach za granicą, poprzez wzrastające umiejętności internetowe i jak największe wykorzystanie Internetu. Projekt stworzył podstawy przyjacielskich relacji w ramach poszerzonej współpracy europejskiej. Pogłębiono świadomość istnienia innych języków (oprócz angielskiego) i kultur europejskich, wymieniano doświadczenia w różnych dziedzinach, takich jak wydarzenia kulturalne, festiwale, atrakcje turystyczne, kuchnia, zakupy, historiaStosowano np. konkursy typu 10 pytań, stawianych przez poszczególne kraje uczestniczące, na które odpowiedzi udzielały kraje partnerskie. Pytania dotyczyły zazwyczaj historii, sportu, kultury i dnia powszedniego. Zaowocowało to coraz większą chęcią poznawania techniki komputerowej, co w następnych latach dawało się odczuć w zwiększającej się liczbie chętnych na dokształcanie komputerowe na organizowanych później przez ŁUTW kursach komputerowych. Wspólne wymiany e-maili miały miejsce na forum stworzonym do tego celu na witrynie sieci instytucji koordynującej. Okazało się to rzeczywistym wyzwaniem dla uczących się.
Tworzony był „e-journal", gdzie studenci wysłali swoje komentarze i opinie na forum. Dodatkowo studenci kontynuowali porozumiewanie się między sobą indywidualnie poprzez forum lub własne adresy e-mailowe. Została stworzona lista zawierająca adresy e-mailowe studentów, dostępna dla zainteresowanych.
Każdy kraj przygotował swoją wersję e-biuletynu. W czasie projektu starano się prowadzić pełna dokumentację fotograficzną. Dzisiaj dysponujemy siedmioma filmami i prezentacjami. Wydano śpiewnik popularnych piosenek z różnych krajów (w języku angielskim), zakupiono książki do nauki języka angielskiego dla słuchaczy ŁUTW, zakupiono również program do opracowania zdjęć i do przygotowania prezentacji czy filmów.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.