Językoznawstwa

Przypominamy, że we wszystkich budynkach jest obowiązek noszenia maseczek.

Harmonogram zajęć w semestrze letnim

Rok akad. 2021/2022

Sekcja

Prowadzący

i starosta

Miejsce spotkań

Dzień tygodnia

Godzina

Dzień w miesiącu

II

III

IV

V

JĘZYKO-ZNAWSTWA

dr Izabela Różycka

Barbara Uptas

Wydział Filologiczny UŁ ul. Pomorska 171/173, sala 2.18

czwartek

10.30

 

17,31

7,21

12,26

 

Data

Temat

17.03.2022

Przedpiśmienne sposoby utrwalania wiadomości i treści symbolicznych

31.03.2022

Powstanie pierwszych systemów pisma – pismo obrazkowe, jego rodzaje

i ewolucja. Pisma nieodczytane

07.04.2022

Od znaków pojęć do znaków głosek – powstanie pisma alfabetycznego
i jego rodzaje

21.04.2022

Pismo i techniki pisarskie w średniowieczu

12.05.2022

Wynalazek druku, jego wpływ na rozwój piśmiennictwa i znaczenie w dziejach ludzkości

26.05.2022

Jak rodzaj pisma wpływa na myślenie i kulturę