Historyczna

Przypominamy, że we wszystkich budynkach jest obowiązek noszenia maseczek.

Harmonogram zajęć w semestrze letnim

Rok akad. 2021/2022
  
Sekcja
Starosta
Miejsce spotkań
Dzień tygodnia
Godz.
Dzień w miesiącu
II III IV
V
HISTORYCZNA
 
Urszula Portalewska
Instytut Historii UŁ
ul. Kamińskiego 27, s.103
wtorek
10.00
 

1,15,29

12,26

10,24

+7.06

 

Data

Temat

Wykładowca

01.03.2022

Czy Polacy pozbawieni własnego państwa stracili wiek XIX?  

prof. dr hab.
Jarosław Kita

15.03.2022

Kurs na niepodległość. Kobiety w walce o Polskę, czyli płeć i paramilitaryzm  

dr Ewelina Kostrzewska

29.03.2022

Geneza opery w XIX w.

prof. dr hab.

Grzegorz Markiewicz

12.04.2022

Wiek XIX i jego Grand opera

prof. dr hab.
Grzegorz Markiewicz

26.04.2022

Wiek XIX i weryzm w operze
prof. dr hab. 
Grzegorz Markiewicz

10.05.2022

Pierwsza fala feminizmu na ziemiach polskich 

prof. dr hab.

Marta Sikorska

24.05.2022

Wielki Książę Konstanty Romanow i jego związki z Polakami  

prof. dr hab.

Jarosław Kita

07.06.2022

W świecie informacji, sensacji i ogłoszeń. Gazety w dawnej Łodzi

dr Kamil Śmiechowski