Granty Zakończone

Łódzki Uniwersytet Trzeciego Wieku wziął udział w kilku konkursach ogłoszonych przez Prezydenta Łodzi i Zarząd Województwa Łódzkiego. Otrzymaliśmy dofinansowanie w następujących konkursach:

Pierwszy konkurs ogłoszony przez Prezydenta Łodzi dotyczył wsparcia zadania w zakresie promocji zdrowia i poprawy jakości życia osób starszych. Pieniądze te przeznaczone zostały na zajęcia z zakresu kultury fizycznej, gimnastyki rehabilitacyjnej i na wykłady z dziedziny biologii, medycyny i psychologii. Zadanie to realizowane było w okresie 01.10.2007 do 21 12. 2007.
Drugi konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Łódzkiego dotyczył wsparcia zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu. Zadanie realizowane było w okresie 01.02.2008 – 20.12.2008. Zajęcia z zakresu kultury fizycznej prowadzone były dla 7 grup po 10 osób każda, jedna godzina dla każdej grupy w tygodniu przez okres 7 miesięcy. Zajęcia na basenie prowadzone były dla grupy 15 osobowej jeden raz w tygodniu przez okres 3 miesięcy na basenie YMCA ul. Moniuszki 4.
Zajęcia - ruch przy muzyce prowadzone były dla grupy 15 osobowej jeden raz w tygodniu przez okres 3 miesięcy w Klubie Rytm ul. Zgierska.
Trzeci konkurs ogłoszony przez Prezydenta Miasta Łodzi dotyczył wsparcia w zakresie promocji zdrowego stylu życia seniorów. Zadanie realizowane było w okresie 01.10.2008 – 21.12.2008. W ramach tego projektu przeprowadzone zostały warsztaty plastyczne. Treścią plac plastycznych byłyby elementy Łodzi oraz symbole wybranych instytucji kultury (biblioteki – ex librysy).
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności rozpoczęła w 2005 roku program, którego celem jest wspieranie edukacji i pobudzanie energii społecznej seniorów poprzez wsparcie uniwersytetów trzeciego wieku oraz innych organizacji działających na rzecz osób starszych. ŁUTW wziął udział w dwóch edycjach konkursu grantowego (2005 i 2006). W ramach tych dwóch konkursów przeprowadzone zostały warsztaty lalkarskie, odbyło się 6 plenerów: trzy językowe, dwa plenery chóru i jeden plener lalkarski.