EXPRESS & CONNECT

Projekt "EXPRESS &  CONNECT" - Pokonywanie barier językowych i kulturowych w komunikacji interpersonalnej - realizowany jest w ramach programu "Uczenie się przez cała życie" - Grundtvig i w całości finasowany jest przez UE.

Czas trwania projektu - 1 październik 2010 do 31 sierpnia 2012.

Koordynatorem projektu jest organizacja Stichting Cultuur&Co z Holandii.

Kraje partnerskie: Polska, Belgia, Norwegia, Dania, Hiszpania, Turcja.

 

EXPRESS & CONNECT zgłębi nowatorskie formy nauczania języków, gromadząc razem uczniów i nauczycieli z siedmiu krajów europejskich. Jedną z ważnych metod jest wykorzystanie piosenek śpiewanych zarówno w języku ojczystym jak i w drugim (obcym) języku. Inne metody nauczania drugiego języka obejmują wyrażenia kulturowe, niewerbalne środki wyrazu i teatr. Uczniowie będą komunikować się w sposób ustawiczny poprzez użycie technologii ICT. Na zajęciach jak i poza salą zajęciową działa koleżeński system „równy z równym" (‘peer-to-peer'). Badanie wszystkich tych metod podsunie nauczycielom języków więcej pomysłów na zwiększenie aktywności uczniów, a uczniom – więcej motywacji do komunikowania się.

Projekt ten umożliwi i rozpowszechni dobre praktyki ku polepszeniu umiejętności nawiązywania kontaktów z mieszkańcami Europy, różnego pochodzenia i na różnych poziomach edukacji - odpowiednie także dla osób z dysleksją lub innymi upośledzeniami, które utrudniają im naukę języków. Projekt przyczyni się do zrozumienia i poszanowania innych mieszkańców Europy, jak również imigrantów z innych części świata.

Z celami projektu, programem spotkań partnerskich oraz z pracami uczestników można zapoznać się na stronie internetowej:

https://sites.google.com/site/expressandconnect/home

Zapraszamy do obeirzenia galerii zdjęć oraz do zapoznania się ze sprawozdaniem z przebiegu projektu.