Wybieram aktywność

Zadanie („Wybieram aktywność”) jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi - Wydział zdrowia

W ramach projektu pt. „Wybieram aktywność” ŁUTW przewiduje prowadzenie działań poprawiających sprawność fizyczną osób starszych. Odbędą sie wykłady dotyczące edukacji prozdrowotnej dla seniorów, zajęcia gimnastyczne na sali, tenis stołowy, terapia tańcem, joga oraz wyjścia w teren z przewodnikiem . Program będzie kontynuacją oraz rozszerzeniem działań podejmowanych przez ŁUTW na rzecz aktywizacji seniorów. Projekt realizowany będzie w okresie od 7 kwietna do 18 grudnia 2015 roku z przerwą w miesiącach wakacyjnych. Wszystkie z proponowanych form aktywności fizycznej zawierać będą elementy cwiczeń oddechowych, wytrzymałościowych, siłowych oraz rozciągajacych dostosowane do wieku i możliwosci uczestników. Wykorzystane zostaną różne formy ćwiczeń gimnastycznych ogólnorozwojowych ukierunkowanych na wzmocnienie i usprawnienie poszczególnych grup mięśniowych, poprawiających koordynację i ruchomość w stawach. Dodatkowo na zajęcia zakupione zostaną przyrzady do ćwiczeń typu piłki, dyski korekcyjne, koce,piłeczki do tenisa stołowego, radioodtwarzacz CD itp.

SEKCJA GIMNASTYCZNA.JPG