Ważne informacje

WYKŁAD INAUGURACYJNY

Rozpoczęcie roku akademickiego 2018/19 odbędzie się 3 października 2018 o godz. 12.30 w Auli im. Profesora Wacława Szuberta ul. Lindleya 3/5. Wykład inauguracyjny pt. „Narodziny II Rzeczypospolitej” wygłosi prof. dr hab. Wiesław Puś. Przed i po wykładzie będzie do nabycia Biuletyn z programem zajęć na I semestr. Zapraszamy.

WPŁATY CZESNEGO

Wpłaty czesnego będą przyjmowane od 17 września do 4 października w biurze w budynku ŁDK w następujących dniach: poniedziałki, wtorki, środy, czwartki w godzinach od 10.00 – 13.30. Proszę przynieść ze sobą legitymację. Przypominamy, że zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia czesne od tego roku akademickiego wynosi 150 zł za cały rok. Osoby, które w 2018 roku kończą 90 lat płacą połowę tej składki – 75 zł. Zapraszamy.

OPŁATY ZA ZAJĘCIA GIMNASTYCZNE

Opłaty za zajęcia gimnastyczne będą przyjmowane po rozpoczęciu roku akademickiego czyli od 4 do 11 października (oprócz piątku 5.10. ) w biurze w  budynku ŁDK w godzinach 10.00 – 13.30.  Ustalenie tego terminu wynika z konieczności uzgodnienia z UŁ wolnych sal dla naszych słuchaczy. W ramach konkursu otrzymaliśmy dofinansowanie z budżetu UMŁ do zajęć gimnastycznych prowadzonych do 15 grudnia i dlatego opłata za okres od 16 grudnia 2018 do końca czerwca 2019 wynosi 30 zł. Zapraszamy od 4 października z legitymacją i opłaconą składką.

OPŁATY ZA LEKTORATY

Opłaty za lektoraty dla słuchaczy chcących kontynuować naukę będą przyjmowane od  17 -25 września przez starostów grup. Starostowie umawiają się ze swoją grupą w uzgodnionym dniu w biurze w budynku ŁDK. Wpłacają pieniądze w biurze i zostawiają listę wpłat. Przypominamy, że na liście mogą być tylko nazwiska osób, które wniosły opłatę za lektorat. Opłata dla grupy liczącej co najmniej 10 osób wynosi 170 zł za cały rok. Grupy liczące mniej niż 6 osób nie będą prowadzone. Grupy liczące od 6 do 9 osób płacą za lektorat 220 zł za cały rok. Przy zapisie na lektorat konieczna jest legitymacja z opłaconą składką. Zapraszamy.

Osoby przyjęte do ŁUTW w roku 2018 mogą zapisywać się na lektoraty od 4 do 11  października (oprócz piątku 5.10.) w biurze w budynku ŁDK  w godzinach 10.00 – 13.30. Zapraszamy.