ODE

ODEs.jpg

Projekt "ODE" - Open Doors for Europe realizowany był w ramach programu Sokrates - Grundtvig 2 i finansowany przez Unię Europejską.

Czas trwania projektu: 1 sierpnia 2004 do 31 lipca 2006.

Koorynator projektu:  ILEU - Ulm - Niemcy

Partnerzy: ŁUTW - Łódź - Polska, TWWP - Lublin - Polska, Permanent University - Alicante - Hiszpania, Istituto di Scienze Siciali - Vicenza - Włochy, University of the Third Age - Malta.

Przebieg projektu udokumentowany jest na stronie Internetowej:

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.