Krzyk

Łódzki Uniwersytet Trzeciego Wieku bierze udział w projekcie „Krzyk – społeczny eksperyment artystyczny”, który jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Projekt jest realizowany przez Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu i Fundację „Po drugie”.

czas realizacji: wrzesień 2015 – czerwiec 2016

Projekt „Krzyk” to działanie animacyjno-edukacyjne umożliwiające integrację i rozwój osobisty:

MŁODZIEŻY Z MNIEJSZYMI SZANASAMI:

- niedosłyszący i słabo słyszący wychowankowie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Łodzi (12 osób)

MŁODYCH DOROSŁYCH

- wychowankowie Zakładu Poprawczego w Konstantynowie Łódzkim (12 osób)

- OSÓB 60+ (12 osób)- słuchaczki naszego ŁUTW

W projekcie przewidziano szereg działań warsztatowych i poznawczych, w efekcie których powstanie wspólny performance „Krzyk”, film dokumentalny (prezentujący metody działań edukacyjnych) oraz publikacja.

Zajęcia warsztatowe (2 razy w miesiącu) podzielone zostaną na kilka bloków odnoszących się do różnych dziedzin sztuki:

- poezja / poezja migana

- taniec

- teatr

- teatr lalkowy

- pantomima

- muzyka

Temat przewodni zajęć warsztatowych – krzyk – wyrażający radość, ból, cierpienie, wołanie o pomoc, wołanie o uwagę/bycie zauważonym, wołanie o miłość itp. Hasło-klucz działania będzie prezentowane przez uczestników na różne sposoby – za pomocą różnych form wyrazu i wyrażane na różne sposoby – emocje, doświadczenia o różnej skali i różnym zabarwieniu, w zależności od indywidualnej potrzeby uczestników.

W ramach działań wspierających integrację uczestników i włączanie ich w nurt życia społeczno-kulturalnego zostaną zaproponowane różne dodatkowe formy wspólnej aktywności, które pozwolą na osiągnięcie dobrej atmosfery w zespole. Działania te będą organizowane przez wolontariuszy-studentów z Koła Naukowego Resocjalizacji Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ we współpracy z koordynatorami grup. W ramach działań wspierających odbędą się: pokazy kaskaderskie, wspólne ognisko, wspólne wyjście do teatru, do kina.

Działania w ramach projektu na stronie internetowej Fundacji „Po drugie”:

http://www.podrugie.pl/5796/krzyk-spoleczny-eksperyment-artystyczny/

oraz na profilu Facebook:

https://www.facebook.com/krzykeksperyment/​

Zapraszamy do obejrzenie galerii zdjęć