Wspieramy Aktywność Międzypokoleniową

Zadanie („Wspieramy aktywność międzypokoleniową”) zostało zrealizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi"

Zadanie p.t. „Wspieramy aktywność międzypokoleniową” zorganizowane zostało dla słuchaczy ŁUTW i ich wnuków jako impreza integracyjno–miedzypokoleniowa. W ramach tej imprezy słuchacze naszego uniwersytetu wraz z wnukami podzieleni zostali na trzy grupy: rowerową pieszą i z kijkami Nordic walking. Każda z grup w inny sposób /z miejsca startu/ dotarła na miejsce spotkania w Łagiewnikach. Seniorzy dostali koszulki, na których jest zamieszczone logo naszego uniwersytetu, logo „Łódz kreuje” oraz napis „Senioralia”. Przebieg tras wyznaczył przewodnik. Na zakończenie zorganizowane zostało ognisko wraz z poczęstunkiem. Zorganizowanie tej imprezy uświadomiło seniorom, ze zaawansowany wiek nikogo nie wyklucza z życia społecznego, kulturalnego i towarzyskiego. W imprezie wzięło udział 70 osób. Czytaj relację z imprezy.

Ognisko a.jpg
Kolaż ognisko.jpg.